Kontrole w przedsiębiorstwie

Każdy, kto prowadzi swoją firmę musi mieć świadomość tego, iż jego firma może zostać skontrolowana przez urzędników. Warto więc przestrzegać wszystkich przepisów, aby z takiej kontroli wyjść cało. Kto i co może skontrolować? O tym kilka słów poniżej.

1 Firma może zostać skontrolowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kontrole te często przeprowadzane są na prośbę podatnika, w takich sytuacjach jak staranie się o kredyt, dotacje. Po pozytywnie zakończonej kontroli właściciel firmy otrzymuje specjalne zaświadczenie.

2 Kontroli może dokonać SANEPID. Kontrola dotyczy w tym wypadku weryfikacji, czy wszystko w firmie przeprowadzane jest zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa pracy. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej mogą zjawić się o dowolnej porze, mogą wejść do każdego pomieszczenia. Jeśli zauważą jakieś nieprawidłowości wydają nakaz usunięcia usterek w odpowiednim terminie.

3 Państwowa Inspekcja Pracy również może przybyć z kontrolą do firmy. PIP działa w dużej mierze na podstawie skarg pracowników, dotyczących wynagrodzeń czy nieprzestrzegania umów. Kontroler może wejść do zakładu pracy o każdej porze. Ma możliwość wglądu w dokumentację, akta. Sprawdza także tożsamość zatrudnionych w firmie osób.