Spółka cywilna

Spółkę cywilną mogą stworzyć minimum dwie osoby. Zawierają oni umowę, której przyświeca wspólny cel. W umowie zawarte są wszelkie informacje określające sposób osiągnięcia wyznaczonego celu. Każda z osób musi coś wnieść do spółki – pieniądze, własność. Majątek spółki staje się wspólnym. W trakcie jej prowadzenia nie dochodzi do podziału majątku. Spółkę cywilną można rozwiązać – albo na mocy prawa albo z inicjatywy jednego ze wspólników. Po rozwiązaniu przechodzi się do jej likwidacji. Jeśli spółka ma jakieś długi – należy je spłacić.