Spółka jawna

Spółka jawna to spółka handlowa (w przeciwieństwie do np. do cywilnej). Koniecznym jest więc wpisanie jej do KRS-u (Krajowy Rejestr Sądowy). Wspólnik w spółce jawnej musi być osobą posiadającą zdolność prawną. Spółkę tą tworzą minimum dwie osoby. Umowę spółki sporządza się w formie pisemnej. W niej zawierać się muszą informacje odnośnie wkładów wspólników do spółki, zakresu działalności spółki, siedziby i adresu. W KRS dodatkowo, oprócz takich podstawowych informacji należy podać dane osób upoważnionych do reprezentowania firmy. Spółkę można rozwiązać z wielu przyczyn, między innymi w momencie ogłoszenia upadłości.